Spotpris
 
Spotpris, eller kraft til innkjøpspris som enkelte velger å kalle det, er en pris som settes av den nordiske kraftbørsen, Nord Pool. Spotprisen endres time for time gjennom døgnet i tråd med tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet.
Spotprisen fastsettes etterskuddsvis hver måned, og beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig veid områdepris i Nord Pool ASA’s spotmarked.
 
I tillegg til Spotprisen fastsatt av Nord Pool kommer et påslag på 5,00 øre/kWh. Prisen er inkludert elsertifikater og merverdiavgift. Ingen bindingstid.
 
Produktet er kun tilgjengelig i Rollag.
 
Gjeldene betingelser for Spot m/påslag:
BetalingstidEtablering kr.Fastbeløp kr. Påslag til spotpris i Øre/kWh
Etterskudd005,0
Alle priser er inkl. elsertifikater og mva.
 
Mer informasjon om elsertifikater kan finnes her.