Våre Produkter

Variabel pris

Avtalen hvor prisen varierer med 14 dagers varslingstid.

Spotpris

Avtalen hvor prisen følger spotmarkedet med ett fast avtalt påslag.