3626 ROLLAG

Org. nr.
957 896 928
 

Rollag Elektrisitetsverk AS er et selskap med 8 ansatte i Rollag Kommune. Selskapet ble etablert i 1947 som ett lutelag. Selskapsformen har endret seg gjennom årene, og fra 01.01.2020 ble selskapet omdannet til et aksjeselskap. Kraftvirksomheten er vertikalintegrert i driften. Selskapet er lokalt eiet, og har kontorer i Rollag sentrum.