Rollag Elektrisitetsverk Kraft SA
3626 ROLLAG
Løytevegen 3

Org. nr. 957 896 928

Sentralbord:              

Tlf:     32 74 77 57