Måleravlesning

Om oss

Kontakt oss


     

 

 

 

Forsiden

Variabel pris

Spot pris

Elsertifikater

 ENØK-Strømsparing
 
 
Venstre felt
Elhub
 
 
 

Spot pris
Spotpris, eller kraft til innkjøpspris som enkelte velger å kalle det, er en pris som settes av den nordiske kraftbørsen, Nord Pool. Spotprisen endres time for time gjennom døgnet i tråd med tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet.
Spotprisen fastsettes etterskuddsvis hver måned, og beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig veid områdepris i Nord Pool ASA's spotmarked.
 
I tillegg til Spotprisen fastsatt av Nord Pool kommer et påslag på 5,00 øre/kWh. Prisen er inkludert elsertifikater og merverdiavgift. Ingen bindingstid.
Produktet er kun tilgjengelig i Rollag.
 
Gjeldene betingelser for Spot m/påslag:
 
 Betalingstid Etablering Kr
 Fastbeløp kr.
 Påslag til spotpris i Øre/kWh
Etterskudd
0 5,0
 
Alle priser er inkl. elsertifikater og mva.
 
Mer informasjon om elsertifikater kan finnes her.
 
 
Rollag Elektrisitetsverk SA
Løytevegen 3
3626 Rollag
 
Telefon: 32 74 77 57

 

Åpningstider:
Man-Fre kl 08.00 - 15.00
 
Org. nr. 957 896 928 MVA