Måleravlesning

Om oss

Kontakt oss


     

 

 

 
 
 

Forsiden

Variabel pris

Spot pris

Elsertifikater

 ENØK-Strømsparing
 
 
Venstre felt
 
Gjeldende vilkår
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjeldende avtaler
 
 
 
Avtale kraftkunde

Variabel pris
Standard variabel kraftpris
 
Prisen på standard variabel kraftpris varierer, basert på utviklingen i kraftmarkedet. Leverandøren plikter å informere om
prisendringer 14 dager før de trer i kraft. Dette skjer ved utsending av SMS.
 
Tabellen viser gjeldende variabel pris for Rollag Elektrisitetsverk Kraft SA sine kunder. Produktet er kun tilgjengelige i Rollag.
 
Gjeldene pris for Rollagkraft Variabel:
 
Fra
 Betalingstid Etablering Kr
 Fastbeløp kr.
 Kraftpris Øre/kWh
12. september 2018
Etterskudd
0 0 80,00
 
Historiske kraftpriser:
 
Fra Til øre/kWh
23.09.2013 21.10.2013 40,25
21.10.2013 03.03.2014  42,75
03.03.2014 07.04.2014 38,75
07.04.2014 26.05.2014 35,00
26.05.2014 07.07.2014 31,25
07.07.2014 08.09.2014 28,50
08.09.2014 22.09.2014 33,50
22.09.2014 06.10.2014 36,00
06.10.2014 01.05.2015
39,00
01.05.2015 01.07.2015 33,50
01.07.2015 01.09.2015 23,00
01.09.2015 16.11.2015
28,00
16.11.2015
12.09.2016
33,00
12.09.2016 01.11.2016 35,80
01.11.2016
14.11.2016
46,60
14.11.2016
23.01.2017 58,60
23.01.2017
17.05.2017
49,90
17.05.2017
01.11.2017
39,70
01.11.2017
01.01.2018
45,10
01.01.2018
01.03.2018
48,10
01.03.2018
17.07.2018
55,00
17.07.2018
26.07.2018
59,90
26.07.2018
12.09.2018
67,00
12.09.2018

80,00
 
Alle priser er inkl. elsertifikater og mva.
 
Mer informasjon om elsertifikater kan finnes her.
 
 
Rollag Elektrisitetsverk SA
Løytevegen 3
3626 Rollag
 
Telefon: 32 74 77 57

 

Åpningstider:
Man-Fre kl 08.00 - 15.00
 
Org. nr. 957 896 928 MVA