Måleravlesning

Om oss

Kontakt oss


     

 

 

 

Forsiden

Variabel pris

Spot pris

Elsertifikater

 ENØK-Strømsparing
 
 
Venstre felt
Elhub
 
 
 

Informasjon om Elhub
Hva er elhub?
Elhub er kraftmarkedets nye datahub, et sentralt IT-system, som skal effektivisere kraftmarkedet i Norge. Elhub inneholder opplysninger om ditt anlegg herunder personopplysninger inkludert fødselsnummer og målerverdier samt informasjon om hvilken strømleverandør og netteier du har. Elhub driftes av Statnett på oppdrag fra NVE. Les mer om elhub på NVE sine sider; www.nve.no.
 
Hvem har tilgang til Elhub?

Opplysninger som lagres i Elhub skal ikke deles med andre enn de kunden selv inngår avtale med. Det er således kunden selv som styrer hvem som har tilgang til sine personopplysninger.

Hvordan kan jeg logge inn i Elhub?
Kundenes innloggingsportal kalles Elhub plugin. Man benytter elektronisk ID (Min ID eller bank ID) for å logge inn. Innloggingsportalen finner du på https://plugin.elhub.no

 
Rollag Elektrisitetsverk SA
Løytevegen 3
3626 Rollag
 
Telefon: 32 74 77 57

 

Åpningstider:
Man-Fre kl 08.00 - 15.00
 
Org. nr. 957 896 928 MVA